Pronaos

Ordet “Pronaos” er græsk og betyder direkte oversat ”før templet”.”Naos” refererer til det indre kammer – det hellige sted – i templet. Pronaos er altså ”før” dette sted.
Vi finder betegnelsen allerede i det gamle ægyptens græske periode og senere i græske og romerske templer. Også bysantinsk arkitektur bruger betegnelsen naos om det sted i kirkerummet, hvor de hellige handlinger – liturgien – fandt sted.

På dette grundrids af et klassisk græsk tempel ses:

1– Den ydre kolonade der omgiver tempelrummet,
2 – Pronaos, forrummet til det hellige,
3 – Naos, templets centrale rum,
4– Epinaos, ”Efter naos” der normalt ikke var direkte forbundet til Naos, men mere tjente til at give arkitektonisk balance

Posted in Uncategorized | Leave a comment